Brief herinnering inzageverzoek

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Wat regelt een brief herinnering inzageverzoek?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die een bedrijf van u verwerkt. Als een bedrijf een dergelijk verzoek negeert en hier geen reden voor geeft kunt u een herinnering sturen om zo het bedrijf in staat te stellen alsnog uw verzoek in behandeling te nemen. Als zij Als een bedrijf hierna nog geen gehoor geeft aan uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.